Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 10.6.2022. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Kdy slavíme Den otců

2. Které dvě české pohádkové postavičky se podívaly do vesmíru

3. Ve jakém městě žije komiksový pohádkový Čtyřlístek