K

Kontakty : telefonní číslo 732630163.

Webové stránky: www.sdfrl.webvill.cz

Provozní doba ŠD ve dnech školního vyučování je stanovena takto:

Ranní provoz :           06.00- 07.45 hod

Odpolední provoz:     11.30-16.30 hod (pondělí – čtvrtek), 11.30-16.00 hod   (pátek).

 Školní družina je po celou dobu provozu z bezpečnostních důvodů uzamčena.