K

k     Kontakty : telefonní číslo 732630163

Webové stránky: www.sdfrl.webvill.cz

E-mail: sdfrl@seznam.cz

Provozní doba ŠD ve dnech školního vyučování je stanovena takto:

Ranní provoz :           06.00- 07.45 hod

Odpolední provoz:     11.30-16.30 hod (pondělí – čtvrtek),

                                   11.30-16.00 hod   (pátek).

Školní družina je po celou dobu provozu z bezpečnostních důvodů uzamčena. Vstup rodičům je zakázán do budovy školní družiny i na zahradu ŠD.

1. žluté oddělení Andrea Vaidišová

2. červené oddělení Vlasta Vlachová

3. žluté oddělení Michaela Komorousová