grafika

AKCE ŠD ZÁŘÍ 2019

Září „Expedice  Egypt“ - egyptologie

10.9.„Expedice Egypt“ – zahájení celoroční hry

11.9.Den otevřených dveří pro veřejnost

11.9.Kimova hra

18.9.Máme rádi zvířata – soutěž oddělení

20.9. Pan Pohoda – „Nebojme se ekologie“  do 15.15  40,-Kč

24.9.Terčový závod dvojic

23.-27.9.„Až vyrostu, budu cestovat“ – výtvarná soutěž