Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Fr.Lázně - výpis

Vnitřní řád školní družiny Fr.Lázně + dodatek vnitřního řádu COVID 19

Omluvenka žáka - žádost o uvolnění

Přihláška k zájmovému vzdělávání do školní družiny na školní rok 2022/2023 ve formátu PDF

Výňatek z inspekční zprávy České školní inspekce z ledna 2020 vztahující se k činnosti školní družiny.