Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Fr.Lázně - výpis

Vnitřní řád školní družiny Fr.Lázně

Přihláška k zájmovému vzdělávání do školní družiny ve formátu DOC a ve formátu PDF

Výňatek z inspekční zprávy České školní inspekce z ledna 2020 vztahující se k činnosti školní družiny.