Školní vzdělávací program "Barevná družina" - výpis

Vnitřní řád školní družiny

Omluvenka žáka - žádost o uvolnění

Přihláška k zájmovému vzdělávání do školní družiny na školní rok 2024/2025 ve formátu PDF

Informace rodičům ke školnímu roku 2024/2025

Výňatek z inspekční zprávy České školní inspekce z ledna 2020 vztahující se k činnosti školní družiny.