Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 11.2.2022. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Jaké masky chodí v masopustním průvodu (3)

2. Doplň pohádkové dvojice:  Štaflík a ?       Vochomůrka a ?

3. Kdo nakreslil Ferdu Mravence