Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 3.11.2021.    Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Jakou větou se v pohádce přikázalo hrnečku, aby přestal vařit kaši?

2. Které české město se proslavilo perníkem?

3. Na kterém stromu rostou žaludy?