Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 12.10.2021.    Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Jak se jmenuje patron české země (kníže)

2. Čím se přikrmují v zimě lesní zvířata

3. Vyjmenuj tři pohádky o dětech