Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 30.4.2021.    Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Jaké je telefonní číslo záchranné služby
2. Kdy se slaví Den Země
3. Jakou barvu má podběl