PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
 
Přihlášky obdrží děti ve středu 4.června 2014 ve školní družině. Každá přihláška obsahuje číslo jednací, které si zapamatujte, protože seznam přijatých dětí do ŠD bude zveřejněn pod těmito čísly a ne jmenovitě.
Pokud bude v tento den Vaše dítě nemocné, nezapomeňte si přihlášku vyzvednout!
Přihlášky se odevzdávají v ředitelně školy nejpozději do 30.6.2014. Vychovatelky v družině přihlášky nebudou přijímat!
Prosíme, přihlašujte děti pouze v případě, že máte o naši činnost opravdu zájem. Přednostně přijímáme žáky 1. a 2. tříd, ostatní až do naplnění kapacity 90 míst.
Informace o přijetí dítěte budou vyvěšeny nejpozději do 29.8.2014 na stránkách školy www.zsfrlazne.cz, na stránkách naší ŠD sdfrl.webvill.cz a na dveřích školy a družiny.
 
Dítě můžete přihlásit také do Klubíčka (školní klub) nebo školní družiny při DDM Reneta.