Přihlášku do školní družiny na školní rok 2013/2014 si rodiče vyzvednou v kanceláři školy.