Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 28.2.2023. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Jaké pečivo se peče v době masopustu

2. Kolik dnů má měsíc únor

3. Koho si vzala za muže Zlatovláska