Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 4.4.2022. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Jaké je telefonní číslo na hasiče
2. Co má na čele Harry Potter
3. Kdy slavíme Den Země