Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 18.1.2022. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Jak se jmenovali Tři králové?

2. Pod kterým a za kterým stromem si na tebe v písničce počíhají loupežníci?

3. Doplň rčení: Lež má .........