Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 6.12.2021.    Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Kdy u nás chodí Mikuláš?

2. Který den se má uříznout větvička, aby rozkvetla na Vánoce?

3. Doplň pranostiku: Na svatou Kateřinu, schováme ....