Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 22.11.2021.    Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Vyjmenuj alespoň 3 pohádkové kouzelné předměty

2. Ve kterém městě najdeš hrad s černou věží ze sopečného kamene

3. Čím se živí ježek