Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 18.6.2021.    Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Medardova kápě ? dní kape

2. Jaká noc se slaví v červnu  Svatojánská nebo Filipojakubská?

3. Které květiny kvetou v červnu?