Odpovězte na soutěžní otázky, odpovědi se jménem odevzdejte v družině nebo odešlete na e-mail   sdfrl@seznam.cz  do 16.4.2021.    Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci.

1. Co se nesmělo na Škaredou středu?

2. Jaká byla dříve tradiční barva kraslic?

3. Který den se slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista?

4. Z čeho se peče velikonoční nádivka?

5. Kam odlétaly na Velikonoce zvony?

6. Doplň slova koledy "Hody, hody, doprovody, dejte ..........."